“Борисовият сад” в стиховете на Христо Смирненски

борисова-градина

Баланиади   Гърбосложен на кревата, аз жадувам твоя стан и в унесница благата от мечти съм пак пиян.   Себеспомням скъпи срещи на Борисов дървосад, ръкостисници горещи, отлетели безвъзврат.   […]